دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۲:۱۱

فیلم/

تاثیر دعا در ماه مبارک رمضان

برازش

علیرضا برازش کارشناس مسائل دینی، در جلسه ای با حضور کتابداران کتابخانه های عمومی استان تهران در ماه مبارک رمضان ۱۳۹۴ به مسئله تاثیر دعا در ماه مبارک رمضان پرداخته است.