چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۴

برنامه تلویزیونی کتاب خوان (۳)

حقیقت سمیر

حقیقت سمیر

حقیقت سمیر روایت زندگی و دوران بیش از ۳۰ سال اسارت شهید سمیر قنطار در زندان های رژیم صهیونیستی است که یعقوب توکلی در برنامه تلویزیونی کتاب خوان، اثر خود با نام "حقیقت سمیر" را معرفی می کند.