سه‌شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۱:۱۶

برنامه تلویزیونی کتاب خوان (۲)

تاریخ قیام ۱۵ خرداد به روایت اسناد

تاریخ قیام 15 خرداد به روایت اسناد

دکتر جواد منصوری، پژوهشگر، به مناسبت قیام ۱۵ خرداد، اثر خود با نام "تاریخ قیام ۱۵ خرداد به روایت اسناد" را در کتابخوان تلویزیونی معرفی می کند.