دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۴:۱۴

برنامه تلویزیونی کتاب خوان (۱)

دعا از منظر مقام معظم رهبری

مجید یراقبافان

مجید یراق بافان، در برنامه تلویزیونی کتاب خوان، کتاب دعا از منظر مقام معظم رهبری که به کوشش علیرضا برازش گردآوری شدهٰ است را معرفی می کند.