دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۲:۱۸

فیلم/

گزارشی از طرح باهم بخوانیم در کتابخانه ثامن؛ استان همدان

کتابخانه ثامن الائمه روستای اکنلو همدان

طرح «با هم بخوانیم» طرحی است مطالعاتی که برای اولین بار در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ در ۹۸ کتابخانه عمومی مستقر در مناطق محروم کشور به اجرا در آمد که طی آن اعضای ۹ تا ۱۲ ساله این کتابخانه ها در گروه های ۱۲ نفری، در جریان این سیر مطالعاتی هدفمند قرار گرفتند.