شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۹

با هدف هدف بهبود وضعیت کتابخانه های عمومی صورت گرفت؛

دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی با مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری فارس

دیدار مدیرکل فارس با مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری

با هدف بهبود وضعیت کتابخانه های عمومی و گسترش کتابخوانی در روستاها، روح الله منوچهری و سید کمال پاک فطرت با هم دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس، در این نشست که روز چهارشنبه ۹ خردادماه برگزار شد، درخصوص ضرورت ایجاد کتابخانه در روستاهای با جمعیت بسیار، کمک دهیاران در اختصاص بودجه در روستاها برای انجام کار فرهنگی و گسترش کتابخوانی و توجه به کتابخانه های روستایی بحث و گفت و گو شد.

روح الله منوچهری در این دیدار با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۹ کتابخانه عمومی در روستاهای فارس وجود دارد، عنوان کرد: کتابخانه های عمومی در روستاها تنها مکان فرهنگی روستاست و فعالیت های ترویجی گوناگونی در آن ها برگزار می شود به همین دلیل در روستاها استقبال گسترده ای از کتابخانه های عمومی صورت می گیرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس اضافه کرد: استان فارس روستاهای پرجمعیت بسیاری دارد که از نعمت  داشتن کتابخانه محرومند و نیاز است که در این خصوص برنامه ای تدوین شود.

سید کمال پاک فطرت نیز در ادامه با بیان اینکه در روستاها نگاه به مقوله کتاب و کتابخوانی مانند آب مورد تأکید است، گفت: دهیاران در زمینه کتاب و کتابخانه اختیار عمل دارند و دست دهیاران را در این مقوله باز گذاشته ایم.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس همچنین تأکید کرد: دهیاران می توانند سه درصد بودجه فرهنگی خود را در زمینه اجرای برنامه ترویجی و توسعه و تجهیز کتابخانه ها هزینه کنند.