چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۷

باحضور استاندار گلستان؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان تشکیل شد

ج

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان گلستان با حضور اعضای حقیقی وحقوقی دردفتر استاندار گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی گلستان، در این جلسه مدیر کل کتابخانه های عمومی استان به ارایه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته پرداخت. موضوعاتی چون نیم درصد شهرداریها، کتابخانه مرکزی استان، ساختمان اداره کل، تملک ودارایی از عناوین این جلسه بودند که مدیر کل کتابخانه های عمومی استان به توضیح درباره آنها پرداخت.

در ادامه تجری ریاست دانشکده مائده به ارایه ١٥ مولفه از عوامل موثر  استقبال و عدم استقبال از کتابخانه های عمومی دراستان پرداخت که به صورت یک پژوهش مدون چاپ شده است.

مکتبی عضو دیگر انجمن به ارایه دو پژوهش توسط فرهنگ عمومی در سال ۵۴ و ۷۸ در سطح کشوری با موضوع وضعیت مطالعه پرداخت.

استاندار گلستان نیز در این نشست گفت: ادارات فرهنگی چون آموزش وپرورش می توانند با تعامل باکتابخانه ها، فضاهای قابل استفاده را جهت راه اندازی کتابخانه در اختیار کتابخانه ها قرار بدهند تا دسترس عموم به کتابخانه در شهر و روستا و سراسر استان سهل تر شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان  هم در خصوص گسترش شبکه تخصصی نشست های کتابخوان به تمامی ادارات تعداد نشست های کتابخوان برگزارشده در سطح استان را ۹۰۰ نشست عنوان کرد.

وی هچنین همکاری دستگاههای اجرایی استان جهت ارتقا مشارکت مردم در مسابقه کتابخوانی رضوی و هم چنین طراحی مسابقه ماراتن کتابخوانی از سطح روستا تا سطح استانی را هم با همکاری ادارات به خصوص آموزش و پرورش اعلام کرد.