شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۳

با حضور مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمان؛

ستاد اقامه نماز اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان تشکیل شد

ستاد اقامه نماز اداره كل كتابخانه هاي عمومي

به منظوربرنامه ریزی و اجرای برنامه های فریضه مقدس نماز در کتابخانه های عمومی استان ، ستاد اقامه نماز اداره کل کتابخانه های عمومی در محل این اداره کل تشکیل جلسه داد.

محمدجواد حسین زاده مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در ابتدای این جلسه ضمن بیان اهمیت فریضه نماز در جامعه اسلامی افزود: کتابخانه های عمومی با توجه به نوع مخاطبین و مراجعین خود و ارتباط گسترده با جوانان و نوجوانان یکی از مراکز تاثیرگذار در ترویج شعائر و فرائض اسلامی هستند.

وی با اشاره به نقش موثر نماز در زندگی فردی و اجتماعی افراد یادآور شد: استفاده از ظرفیت کتابخانه های عمومی در ترویج فرهنگ نماز و معرفی منابع متناسب با این موضوع به اعضاء و مراجعین به کتابخانه های عمومی می تواند موجب نوسازی معنوی اقشار مختلف شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، جلسات نقد و بررسی و رونمایی کتاب و نشست های کتابخوان با محوریت نماز را از برنامه های این اداره کل در این راستا عنوان کرد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: افزایش تعامل با ستاد اقامه نماز استان و اجرای برنامه ها و طرح های فرهنگی کتابخانه های عمومی متناسب با سایر دستگاه های فرهنگی از جمله راهکارهای قابل اجرا در این خصوص است.

حسین زاده با اشاره به وجود نمازخانه در بیش از ۹۰ درصد از کتابخانه های عمومی استان گفت: با توجه به اهمیت توجه به این فریضه مهم؛ برگزاری دوره های آموزشی با موضوعات مرتبط و تجهیز نمازخانه های کتابخانه های عمومی از جمله برنامه های این نهاد فرهنگی در سالجاری است.