یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۳

معرفی کتاب انسان شناسی قرآن

کتاب انسان شناسی قرآن

مریم پور صادق، عضو کتابخانه شهید کریمی لاهیجان با معرفی کتاب انسان شناسی قرآن اثر شهید مرتضی مطهری در پویش کتاب خوان مجازی شرکت کرده است.