شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۳

عضو کتابخانه شهید مطهری شاندرمن کتاب شاهزاده ایرانی را معرفی کرده است

کتاب شاهزاده ایرانی

بهشته مشکی، عضو کتابخانه شهید مطهری شاندرمن، با معرفی کتاب شاهزاده ایرانی اثر کارلا جابلونسکی در پویش کتاب خوان مجازی شرکت کرده است.