نمایش همه
 • برنامه كتابخانه‌ها امروز ۰۰:۳۴

  برنامه‌های ۳۰ دی

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز یکشنبه ۳۰ دی‌ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها دیروز ۰۸:۰۷

  برنامه‌های ۲۹ دی

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز شنبه ۲۹ دی‌ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۷-۱۰-۲۷ ۰۰:۵۸

  برنامه‌های ۲۷ دی

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز پنج‌شنبه ۲۷ دی‌ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۷-۱۰-۲۶ ۰۰:۵۷

  برنامه‌های ۲۶ دی

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۷-۱۰-۲۵ ۰۰:۵۶

  برنامه‌های ۲۵ دی

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز سه‌شنبه ۲۵ دی‌ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.