نمایش همه
 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۴-۰۶ ۰۰:۱۵

  برنامه‌های ۶ تیر

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز پنج‌شنبه ۶ تیرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۴-۰۵ ۰۰:۰۷

  برنامه‌های ۵ تیر

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز چهارشنبه ۵ تیرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۴-۰۴ ۰۰:۰۴

  برنامه‌های ۴ تیر

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز دوشنبه ۴ تیرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۴-۰۳ ۱۰:۰۶

  برنامه‌های ۳ تیر

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز دوشنبه ۳ تیرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۴-۰۲ ۱۶:۲۲

  برنامه‌های ۲ تیر

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز یکشنبه ۲ تیرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۳-۲۳ ۰۰:۵۵

  برنامه‌های ۲۳ خرداد

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز پنج‌شنبه ۲۳ خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۳-۲۲ ۰۰:۵۴

  برنامه‌های ۲۲ خرداد

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز چهارشنبه ۲۲ خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۳-۲۱ ۰۰:۵۴

  برنامه‌های ۲۱ خرداد

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز دوشنبه ۲۱ خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۳-۲۰ ۰۰:۵۳

  برنامه‌های ۲۰ خرداد

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز دوشنبه ۲۰ خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۳-۱۹ ۱۱:۱۳

  برنامه‌های ۱۹ خرداد

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز یکشنبه ۱۹ خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.