نمایش همه
 • 31 ارديبهشت امروز ۰۰:۵۸

  برنامه‌های ۳۱ اردیبهشت

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه 30 ارديبهشت دیروز ۰۰:۵۷

  برنامه‌های ۳۰ اردیبهشت

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۲-۲۹ ۰۹:۲۶

  برنامه‌های ۲۹ اردیبهشت

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۲-۲۸ ۱۳:۴۵

  برنامه‌های ۲۸ اردیبهشت

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۲-۲۶ ۰۰:۱۱

  برنامه‌های ۲۶ اردیبهشت

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۲-۲۵ ۰۰:۰۸

  برنامه‌های ۲۵ اردیبهشت

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۲-۲۴ ۰۰:۰۹

  برنامه‌های ۲۴ اردیبهشت

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۲-۲۳ ۰۰:۴۳

  برنامه‌های ۲۳ اردیبهشت

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه 22 ارديبهشت ۱۳۹۸-۰۲-۲۲ ۱۱:۱۵

  برنامه‌های ۲۲ اردیبهشت

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.