• بازگشایی ساختمان جدید کتابخانه «شهید صدوقی» مروست

    بازگشایی ساختمان جدید کتابخانه «شهید صدوقی» مروست

    ساختمان جدید کتابخانه‌ عمومی «شهید صدوقی» بخش مروست با حضور نوه سومین شهید محراب و یادگار امام جمعه فقید یزد، امام جمعه شهر شهر مروست، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد و فرماندار شهرستان خاتم بازگشایی شد.