• گسترش زیرساخت های کتابخوانی ضرورت دارد

    گسترش زیرساخت های کتابخوانی ضرورت دارد

    استاندار سیستان و بلوچستان ، با شرکت در طرح کتابخانه گردی که به مناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی اجرا شد از بخش های مختلف کتابخانه عمومی آیت الله کفعمی خراسانی در زاهدان بازدید کرد.