• ضرورت احداث کتابخانه در شهرستان شاهرود

    ضرورت احداث کتابخانه در شهرستان شاهرود

    مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان با بیان اینکه کتابخانه خیابان مزار شاهرود در سال های گذشته به علت فرسودگی و قدمت بالا تخریب شده است گفت: راه‌اندازی و احداث کتابخانه استاندارد در شهرستان شاهرود لازم و ضروری است.