• انس با فرهنگ مطالعه‌ مفید باید در کودکی نهادینه شود

    انس با فرهنگ مطالعه‌ مفید باید در کودکی نهادینه شود

    استاندار قزوین در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان قزوین گفت: توسعه‌ی فرهنگ مطالعه‌ مفید و افزایش اشتیاق به خواندن باید در سنین کودکی در افراد نهادینه شود و بخش اعظم این مهم برعهده کتابخانه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی است.