• خدای متعال به یاری مؤمنان می‌آید

    خدای متعال به یاری مؤمنان می‌آید

    حجت‌الاسلام عبداللهی با اشاره به سنت یاری خداوند، گفت: خدای متعال به یاری مؤمنان می‌آید و این‌یک سنت الهی است، اما افسوس که گاهی به سبب ضعف ایمان‌ به منابع و افراد دیگر توسل می‌جوییم.