• جای گردش‌های فرهنگی در جامعه امروز ما خالی است

    جای گردش‌های فرهنگی در جامعه امروز ما خالی است

    رئیس مرکز کرمان‌شناسی در بازدید از کتابخانه مرکزی کرمان در جریان طرح ملی کتابخانه‌گردی، این طرح را باب تازه‌ای در حوزه کتاب و کتابخوانی برشمرد و گفت: جای گردش‌های فرهنگی در جامعه امروز ما خالی است.