• نخستین نشست کتاب خوان مدیران کشور در گیلان برگزار شد

    نخستین نشست کتاب خوان مدیران کشور در گیلان برگزار شد

    مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان همزمان با ۲۴آبا روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار و در نخستین نشست کتاب خوان ویژه مدیران استان گیلان که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان برگزار شد گفت: کتاب از ابتدا تا انتهای زندگی انسان همراه اوست