• دستان کوچکی که آینده‌ای روشن ترسیم می‌کنند

    دستان کوچکی که آینده‌ای روشن ترسیم می‌کنند

    یکی یکی، دست در دست مادران‌شان از راه می‌رسند تا زیر سقفی از جنس کتاب، در کنار سایر هم سن و سال‌هایشان با کمترین امکانات، نگاه کودکانه و خلاقانه خود به دنیای اطراف را در قالب نقاشی و کاردستی بیان کنند.