• ایجاد کتابخانه مرکزی در البرز یک ضرورت است

    ایجاد کتابخانه مرکزی در البرز یک ضرورت است

    استاندار البرز با اشاره به ضرورت راه‌اندازی کتابخانه مرکزی در این استان، تأکید کرد: ایجاد کتابخانه مرکزی در استان دانشگاهی، علمی و جوان البرز در دستور کار انجمن کتابخانه‌های عمومی قرار گرفته و در آینده‌ای نزدیک، محقق خواهد شد.