یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۷

معرفی کتاب «چوپان ستاره شناس»

چوپان ستاره شناس

ابوالفضل یاورراد، عضو کتابخانه شهید مفتح شهرک چرام، خواندن کتاب «چوپان ستاره شناس» اثر پرویز امینی از انتشارات سروش را برای مطالعه پیشنهاد کرده است.